Цены

Kinnitatud Olga Filippova
MTÜ Edu Valem juhatuse liige 01.04.2022
MTÜ Edu Valem lasteaia teenuste hinnakiri (alates 01.04.2022)

 

Nimetus

Hind

 

Ühik

Õppemaks *

410

kohustuslik

kuu

Õppekavaväliste teenuste kulud

(teatrietendused, transpordikulud jne)

50

kohustuslik

kuu

Toiduraha

140

kohustuslik

kuu

Uksekaart

5

kohustuslik

tk

Lepingu lõpetamise tasu

60

kohustuslik

tk

Logopeed

12

valikuline

seanss

Psühholoog

18 laps / 25 lapsevanem

valikuline

seanss

Massaž

20

valikuline

seanss

Pikapäevarühm **

20

valikuline

kord

Spordiring ***

15 -20

valikuline

kuu

Vokaalstuudio ***

15 -20

valikuline

kuu

Robotitehnika

15-20

valikuline

kuu

Tantsuring

15

valikuline

kuu

 

 

* Õppemaksust arvestatakse maha kohaliku omavalitsuse toetus (õppemaksule lisandub toiduraha ja tegevuse õppekava väljaspool tasu).

 

** Lapsevanem, kes tuleb lapsele järgi peale 18.00 loetakse pikapäevarühma teenuse kasutajaks.

 

*** Spordiringi ja vokaalstuudio kuumaks sõltub lapse kohalkäimisest.