KKK

Enamusel juhtudel alates 1,6 aastat. See on seotud emapalga saamisega. Nii kaua kui makstakse emapalka ei saa last kanda haridusregistrisse.

Sellepärast, et meie lasteaiakoha täishind on 530 eurot kõikide omavalitsuste elanikele. Iga Harjumaa vallal on oma kinnitatud kompensatsioon lastaiakoha maksumuses.  Kompensatsiooni maksab vald otse lasteaiale.  Kompensatsiooni suurus muutub kord aastas või harvem sõltuvalt linna või valla poolt vastuvõetud eelarvest. Vahe, mis tekib täishinna ja kompensatsiooni vahel tasub lapsevanem vastavalt sõlmitud lepingule ja arvele.

Jah.  Kuna lasteaial on tähtajatu tegevusluba, mis on väljastatud Haridus –  ja Teadusministeeriumi poolt, siis seaduse järgi on deklaratsioonis märgitud summaarselt aastane õppemaks (toiduraha ja lisateenused ei kuulu deklareerimisele).

Vastavalt Eesti Vabariigi erakooliseadusele, eraõppeasutusel, seal hulgas ka lasteaial on õigus muuta tasu lubatud % võrreldes eelmise õppeaastaga. Üldise elukallinemise ja hindade tõusuga Eesti Vabariigis, peab lasteaed hinda tõstma, reeglina mitte rohkem kui 10 %.

Ei. Sellepärast, et lapse jaoks lasteaiakoht säilib. Isegi juhul kui Te puudute suvekuudel, ümberarvestust tehakse ainult toiduraha osas, ka juhul kui Teid ei ole kõik 3 kuud. Kui laps puudus terve kalendrikuu ja lapsevanem on sellest eelnevalt kirjalikult teavitanud, siis kuutasust arvestatakse maha toiduraha. Tagasiulatavalt avaldusi ei aktsepteerita.

Jah, lasteaedades lapsed on tihedamini haiged kui kodus. Kuid selles ei ole alati süüdi lasteaed. Igal lapsel on kindel bakterite kogum, mille ta saab oma peres, kus kõik sugulased vahetavad neid nagu naeratusi või sõnu. Kuid siiski inimesed haigestuvad nendest infektsioonidest vaid siis kui nende immuunsusüsteem nõrgeneb. Selle aktiivsus aga otseselt, just lastel sõltub emotsionaalsest seisundist. Meie lasteaias on kindlasti positiivne emotsionaalne taust ja me püüame, et laps viibiks psühholoogilises mugavuses, kuid lastel on üllatuslik rigiidsus (st. puudub paindlikus): üllatusliku võime puhul harjuda nad siiski raskustega harjuvad uute asjaoludega.  Seetõttu kasvuperioodil väike laps on väga tundlik isegi väikeste muutustesuhtes ümbruses. Seda eripära teab iga lapsevanem, kellel tuleb iga päev ja juba sajandat korda lugeda ühte sama muinasjuttu, laulda sama laulu. Seejuures mida tihedamini laps kuulab , seda rohkem ta armastab seda asja  (tuntud psühholoogiline reegel: meile meeldib ja tundub ilus ning ahvatlev see millega me harjume). Selle laste omaduse tõttu arstid tihti soovitavad perekonda sisse viia uuendusi järk järgult kuna lapse reaktsioon muutustele on tihtipeale üks või teine haigus. Rigiidsus on stressi põhjus, stress – põhjus haigestumiseks.  Stress vähendab immuunsüsteemi aktiivsust. Igas lasterühmas on kindlasti viirused, mille suhtes on tema kandja vastupidav, teine laps aga mitte. Selleks, et nõrgenenud organismis see infektsioon hakkaks arenema täiel määral piisab vaid mõnest päevast. Ei tasu alati süüdistada lasteaeda selles, et laps on jälle haige, vaadake lähemalt seda, mis ümbritseb last väljaspool lasteaeda, kas seal on kõik hästi lapse psühholoogilisest vaatenurgast? Omalt poolt julgeme kinnitada, et lisaks õnnelikule keskkonnale rühmas, püüame ka luua tervisliku füüsilise keskkonna. Rühmasid tuulutatatakse regulaarselt, kui lapsi ei ole rühmas, tehakse kohustuslik märgpuhastus . Kõik ruumid on soojad, heledad ja puhtad. Lisaks sellele lasteaed soetas 7 meditsiiniseadet, mis filtreerides õhku takistab õhuteel levivate infektsioonide levikut, tulemus on väga hea.  Seadmed on paigaldatud ühe kaupa rühmadesse.

  • Kutsume vanemaid üles mitte tooma sümptomaatilisi lapsi aeda. Normide järgi on laps haige, kui:

   • lapsel on palavik

   • tugev nohu

   • köha

   • lööve kehal

   • silmade punetus, silmade väljutamine

   • kõhulahtisus

   • oksendamine, iiveldus

   • laps on puudulik

   Igasugune nakkus võib ahelreaktsiooni kaudu kiiresti levida kogu lasterühmas ja kanduda edasi ka õpetajatele endile. Palun olge valvsad ja hoolitsege enda ja ümbritsevate eest.

  Meil ei ole võimalust lapsi ravida: tatt välja imeda, nina loputada, tilgutada tilku, anda ravimeid, määrida intiimsetes kohtades kreeme vastavalt vajadusele. Seda tuleks teha kodus.

  Allergiaravimid on erand

Töötajat sellisel ametikohal lasteaias ei ole. Kriitilises olukorras, näiteks tõusev palavik, valud kõhus jms kutsub lasteaed aega raiskamata “kiirabi” ja koheselt helistab lapsevanematele. Kogemused näitavad, et selline koostöö skeem “kiirabiga” on väga efektiivne kuna reageerimine on kiire ja teenuse kvaliteet on professionaalne. Meditsiinitöötaja kui “kurja tädi”, kes hommikuti saadab tagasi, tema arvates haigeid lapsi ei õigusta oma vajadust lasteaias, kuna iga pedagoog suhtub kriitiliselt laste tervisesse, millest ka otse teavitab lapsevanemaid või lastaia administratsiooni.

Iga rühmaruumi suurus on natuke üle 100м2. Sellele pinnale mahuvad: riietehoid, tualett, mängu ja eraldi veel magamistuba. Sõimerühmas lapsed söövad rühmaruumis. Alates 3 – aastased söövad lapsed sööklas.

Tegevused laste ette valmistuseks kooliks on integreeritud lasteaia ettevalmistusrühma programmi. Selle rühma lõpetanuid me näeme oma kooli esimese klassi õpilastena.  Esimeses klassis jääb sama pedagoog, kes on ka ettevalmistusrühmas. Nii on lapsed kõige paremini valmis kooliks psühholoogiliselt, sotsiaalselt ja intellektuaalselt.

Jah. Õppetöö lasteaias toimub vastavalt eelkoolihariduse raamkavale, mis on ettenähtud Haridus – ja Teadusministeeriumi poolt. Lisaks kohustuslikule õppeprogrammile õpivad lapsed: inglise keelt alates 4 eluaastast; koreograafiat ja tantsu alates 3 eluaastast, storytelling (intellektuaalselt – meisterlik õpituba) 4 eluaastast , liuvälja tunnid alates 4 eluaastast. Kõik need tegevused on juba integreeritud õppeprogrammi ja maksumus on juba lasteaiakoha tasu sees.

Lasteaias viiakse läbi piisavalt palju nii sise kui ka välisüritusi. Reeglina, kord nädalas, alates 3 eluaastast, lapsed kas vaatavad etendusi, käivad muuseumis või osalevad hariduslikus-meelelahutuslikus ürituses. Kahjuks kuna üritusi on väga palju ja tihti ei jõua lasteaed neid kõiki kajastada pildiseerijana koduleheküljel, kuna see on mahukas infokogus, arvestades rühmade arvu. Ammendava info möödunud üritustest ja fotoaruande saab lapsevanem küsida rühma pedagoogilt. Rühmades on üleval üritusteplaan terveks kuuks, osad pedagoogid peavad blogi.

Jah. Lasteaias on kunstlik jääkate pindalaga 100 м2, kõrgtehnoloogiline hollandi toodang. Tunnid viiakse läbi treeneri juhendamisel. Tunde viiakse läbi kõikide lastega alates 4 eluaastast ja kolme aastastele juhul kui lapsevanem on avaldanud selleks soovi. Tunni maksumus on lasteaiakoha tasu sees.

Jah. 2020. aasta detsembris oli meil 2 ponivenda Bentley ja Baileys. Nad elavad eraldi aias, oma majas. Nende eest hoolitseb iga päev spetsiaalselt koolitatud inimene. Ponid on vaktsineeritud ning saavad korralikku veterinaar- ja igapäevast hooldust.

Jah. Lasteaias töötavad logopeed ja psühholoog. Teenus on tasuline ja osutatakse individuaalselt lapsevanema nõusoleku. Psühholoogi ja logopeedi diagnostika on tasuta, ning viiakse läbi igale lapsele. Kui lapsevanem soovib, et tema laps saaks logopeedi või psühholoogi teenust, peab ta kirjutama vastava avalduse.

Logopeed tegeleb lasteaialastega alates 4 eluaastast. Õppeaasta alguses toimub laste kõnediagnostika. Tulemustest teavitatakse lapsevanemaid, kes kutsutakse konsultatsioonile. Lapsele osutatakse logopeedilist abi ainult  lapsevanema nõusolekul. Lapsevanematel on võimalik pöörduda sooviga logopeedi abi saamiseks nende lapsele otse logopeedi või rühma pedagoogi poole.  Lapsevanem kirjutab avalduse logopeedi meilile või sekretäri juures.

 • Igal lapsel on eraldi vihik, milles märgitakse häälikute väljendamise olukord, tundide arv ja kõnematerjal. Kõik tunnid ja tulemused fikseeritakse veel eraldi päevikus.  Tund viiakse läbi päeva jooksul: väljaarvatud söögiaeg ja päevane uni. Tunni kestvus sõltub defekti raskusest, lapse vanusest ja tema emotsionaalsest- tahtejõust ja kestab mitte rohkem kui 25 minutit. Lapsevanema soovil võib tundi lisada töö grammatilise kõne ülesehituse ja jutusidususe arendamise (jutustuste ja ümberjutustuste koostamine). Soovitatakse vanemate tagasisidet, nende huvi lapse tegevuse vastu ja kodus esineva kõnesoleva materjali konsolideerimist.

Kuulõpus logopeed koostab aruande läbi viidud töö kohta, mille ta esitab lasteaia administratsioonile, selle põhjal lapsevanemale esitatakse järgmisel  kuul arve. Kõikide küsimuste puhul, mis puudutavad finantsosa on vaja pöörduda lasteaia administratsiooni pole.

Jah. Lasteaia kokad arvestavad lapse individuaalsete iseärasuste ja vajadustega toitlustuses, mis on allergilisel lapsel. Me võtame arvesse ka laste toitumise iseärasusi ja harjumusi perede puhul, kelle  need traditsioonid erinevad Eesti omadest, kas siis rahvuslikult või religiooni poolest. Tavaliselt lapsevanem arutab oma lapse dieeti ise kokaga ja kirjalikult edastab kööki nimekirja toiduainetest, mida peaks lapse toidust välja arvama.  

Kahjuks, meditsiinitöötaja, korrektiivpedagoogide puudumine ja küllaltki suur lastearv rühmades, ei tee erivajadustega lapse jaoks viibimist meie lasteaias mugavaks.  Lasteaias ei ole spetsiaalseid rühmasid ja eriõppe saanud personali.  Seetõttu, lapse enda huvides, meie ei paku talle viibimist lasteaia tavarühmas.

Lapse edusammud ja areng, reeglina on silmähtavad, lisaks sellele pedagoogid teevad iga kuu individuaalseid aruandeid iga lapse kohta. Aruandes märgitakse eesmärk ühe või teise tegevuse ning tunni kohta, mis olid püstitatud lapsele perioodi alguses ja tulemused, mis laps saavutas perioodi lõppedes. Iga pedagoog jälgib lapse arengu dünaamikat, vastavalt nendele teadmistele ja oskustele, mis peaksid lapsel olema vastavalt vanusele. Töö lapse arenguga viiakse läbi komplektselt, koostöös erinevate spetsialistidega. Lapsevanemal on õigus igal ajal tutvuda aruandega, saada selgitusi ja saada konsultatsiooni erinevatelt pedagoogidelt ja spetsialistidelt.

Vanem ei tohiks olla üleliia mures hästi arenenud sotsiaal- või enesehooldusoskuste pärast. Seda kõike õpib laps lasteaia seinte vahelt. Vanuse tõttu ei saa ta endiselt iseseisvalt süüa, riietuda ega paluda tualetti minna. Aga! Laps peaks juba julgelt proovima lusikat kinni hoida ja potti üldse mitte kartma. Piisav arv koolitatud spetsialiste aitab last kõigis tema vajadustes ja lõpuks nad õpetavad. Vanematel palutakse toetada aias õpitud oskusi ja tugevdada uusi harjumusi.

Jah, järjekord on olemas. Kõige kergem on lasteaeda saada, kui laps läheb vanuses 1,6 ja lapsevanemad on aegsasti oma soovist teada andnud, täites selleks avalduse. Kui lapsevanemad soovivad last aeda panna hilisemas vanuses juba välja kujunenud ja olemasolevasse rühma siis siin sõltub kõik vabade kohtade olemasolust. Mõnikord peab ootama vägagi kaua. Vabanenud kohad, reeglina, hõivatakse kohe, seetõttu ei saa me vastuvõtta kõiki soovijaid, kuid lasteaia reegel on – mitte kunagi öelda ei, sellepärast me püüame enda poolt teha kõik võimaliku, et laps läheks meie lasteaeda omal ajal. Omakorda aga lapsevanem peab kirjutama avalduse ja olema valmis selleks, et temaga võidakse koha pakkumiseks ühendust võtta. Me püüame vastutulla igale ühele.

Jah. Lasteaia territooriumil on tasuta parkla autodele, arvestuslikult korraga 30-40 autole. Parkla on eraldatud lasteaia ülejäänud alast, seetõttu ohutu laste jaoks jalutuskäigu ajal. Igal juhul me palume lapsevanemaid kinni pidada liikluspiirangust parklas 5 km/tunnis, selleks et vältida õnnetusjuhtumeid.

Jah. Lasteaial on suur sisustatud mänguväljak. Sõimerühmad jalutavad aiarühmade lastest eraldi. Mänguväljakud on uued, kaasaegselt sisustatud. Lasteaed iga aasta investeerib laste mänguväljakute laiendamiseks ja uuendamiseks.

Lasteaias on hommikune valverühm, mis alustab tööd 7.15. Alates sellest kellaajast võib lapse jätta sõimerühma, kust kell 8.00 võtab ta oma rühma pedagoog. Valverühm töötab alates 15 september kuni 15 mai. Suveperioodil valverühm ei tööta. Lapäeval ja pühapäeval on lasteaed suletud. Öörühmade järele ka hetkel nõudlus puudub, kuid lasteaed on alati valmis kaaluma võimalust ühe või teise täiendava tegevuse sisseviimiseks kui selleks on lapsevanemate poolt piisav nõudlus või soov.

Ei, lasteaiatöötajatel ei ole kollektiivpuhkust, pedagoogid puhkavad korda mööda, seoses sellega on võimalikud personali ümberpaigutused, aga muidu lasteaed töötab aastaringselt välja arvatud jõuluvaheaeg alates 24 detsember kuni 1 jaanuar.